%

Tilfredse kunder

%

Bedre ydeevne efter PC Speed Kit

%

Vil anbefale os tiil andre

Generelle Handelsbetingelser

 

 

PC Speed Kit ejet af Mufogbøf
Maltvej 63 – 6600 Vejen
CVR.: 35009337
salg@pc-speedkit.dk

Definitioner
Aftalens parter ”køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsageligt handler udenfor sit erhverv.

Produktinformation
På ”PC-Speedkit.dk” oplyses varens væsentlige egenskaber. Via de eksisterende oplysninger kan Køber ligeledes se om licensen til softwareprodukter er tidsbegrænset eller ubegrænset. Alle vores produkter er købt og markedsført inden for EU. Det samme gælder for vores fysiske produkter. 

Priser
Alle priser er fastlåste, så snart Køber har afgivet en bestilling. Alle angivne priser er inklusive 25% moms. Når du handler på PC-Speedkit.com indgås aftaler på dansk og efter gældende dansk lovgivning.

 

 

 

 

Bestilling
Alle varer handles online og leveres med det samme.

Betaling
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til Stripe eller Paypal i krypteret form (SSL) som det kun er dig og Stripe/Paypal, der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.

Ved køb med kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afsendes fra PC-Speedkit.dk . Ved køb med PayPal, trækkes beløbet med det samme og overføres til PayPal – og først når varen afsendes, trækkes pengene fra PayPal. PC-Speedkit.dk betaler alle omkostninger forbundet med kreditkortsgebyrer for alle korttyper.

På PC-Speedkit.dk kan der betales med:
VISA
VISA-Dankort
Mastercard
Maestro
Paypal

– Der tages ikke gebyr ved betaling på PC-Speedkit.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse: Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadigedes på grund af hændelige forhold, til Køber.

 

 

Reklamation
Købelovens mangelsregler finder anvendelse.

Når du handler på pc-speedkit.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du bedes oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt. (Screenshots, eventuelle logs)

Eventuel reklamation over mangler på leverede softwareprodukter skal, efter Køber har eller burde have opdaget manglen, ske til pc-speedkit.dk indenfor rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består – normal praksis er, at vi beder om et screenshot/skærmbillede af fejlen eller lignende som kan tydeliggøre hvori fejlen består. PC-speedkit.dk kan nægte reklamation, hvis Køber ikke samarbejder eller leverer ufuldstændige oplysninger om produktets mangler.

Digitale varer (ESD-produkter) sendes til: salg@pc-speedkit.dk – Vi gør opmærksom på, at hvis det skyldes en fejl, bedes du medsende skærmbilleder af den fejl du oplever.

Ansvarsfraskrivelse og garanti
PC-Speedkit.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for vores kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og PC-Speedkit.dk. PC-Speedkit.dk kan heller ikke gøres ansvarlig for fejl på købers enhed ved brug af programmet. Hvis der er behov for hjælp, så skal der sendes skærmbilleder til salg@pc-speedkit.dk hvorefter sælger vil forsøge at være behjælpelig. 

Fortrydelsesret
Levering og salg af digitale produkter

Efter levering af produktnøgle/licensnøgle kan købet ikke længere fortrydes, idet det ikke længere kan tilbageleveres. PC-Speedkit.dk yder ikke fortrydelsesret på softwarelicenser eftersom registreringen af licensnøglen i softwaren effektuerer, at kunden har accepteret at produktet ikke kan tilbageleveres igen.

Vores fortrydelsespolitik er i overensstemmelse med “Lov om forbrugeraftaler” og gældende retspraksis på området:

Fortrydelsesret, Fortrydelsesrettens område:

  • 18. Forbrugeren kan træde tilbage fra aftalen (fortrydelsesret) i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel ved aftaler om fjernsalg og ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted.

Stk. 2. Reglerne i dette kapitel gælder ikke for

13) ”levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,”.

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=160666#Kap4

Tilbagebetaling af købsbeløbet:
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købet.

Forbehold for ændringer
PC-Speedkit.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider
Digitale varer:
Du vil modtage din software/licens umiddelbart efter bestilling.

Misbrug
Misbrug af PC-Speedkit.dk vil medføre politianmeldelse.

 

 

For at du kan indgå aftale med os på PC-Speedkit.dk, kan vi have brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Oplysninger afgivet til PC-Speedkit.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos PC Speed Kit har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til PC Speed Kit.

Webstatistik
Vi bruger en webstatistik på PC-Speedkit.dk hvilket betyder, at et statisksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på hjemmesiden det forlades mv. Webstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere PC-Speedkit.dk

Klageadgang
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

 

Din kurv: